ZERO IS OUR MISSION

Wereldwijd moeten binnenvaartschepen worden aangepast om te voldoen aan technische regelgeving, met name voor de uitstoot van schadelijke stoffen.

Met Exomission heeft Monitrax een technologie ontwikkeld die schepen helpt aan alle huidige en toekomstige emissiegrenswaarden te voldoen en daarnaast een significante brandstofbesparing oplevert.

UITSTOOTREDUCTIE EN BRANDSTOFBESPARING VOOR DIESELMOTOREN

Exomission heeft de Fuel Water Emulsion technologie (FWE) ontwikkeld voor toonaangevende emissiereductie en brandstofbesparing van verbrandingsmotoren.

Dit gepatenteerde emulsieproces werkt met alle motoren die het werkingsprincipe van een dieselmotor volgen. Door FWE te combineren met systemen voor de nabehandeling van uitlaatgassen (denk aan roetdeeltjesfilters en SCR-systemen) ligt het kostenefficiënt inbouwen voor vele soorten schepen en stationaire motoren binnen handbereik.

Kortom, FWE is een uitstekende manier om zowel brandstof te besparen als emissiereductie te bereiken.

HOE WERKT FWE?

In de FWE-technologie van Exomission wordt water toegevoegd aan het verbrandingsproces. Het is al langer bekend dat water toevoegen bij het verbrandingsproces in een dieselmotor goed werkt om uitstoot te reduceren.

De FWE-technologie van Exomission heeft echter een groot voordeel op andere technologieën: de roetvorming in de dieselmotor wordt drastisch verminderd, stikstofoxide-uitstoot neemt tot 30% af en er wordt 2 tot 5% brandstof bespaard.

Monitrax heeft alle informatie over de werking van de FWE-technologie en over de verschillende toepassingsmogelijkheden verzameld op Exomission.nl.