MICFIL ULTRA FINE FILTER SYSTEMS

Veel van de olie op onze planeet – een slinkende grondstof – wordt eenvoudig weggegooid zodra het vervuild of geoxideerd is. Dit is een kolossale verspilling, vooral omdat olie eigenlijk voor altijd kan blijven bestaan. Je moet alleen weten hoe je het moet schoonmaken.
 Micfil Ultra Fine Filters ontdekten dat ze door het gebruik van een uitwendig reinigingssysteem met cellulose de schadelijke microdeeltjes en het vocht eruit konden filteren, waardoor slijtage, oxidatie en erosie werden geëlimineerd.

HOE ONZE TECHNOLOGIE WERKT

De Micfil Ultra Fijn Filters zijn vergelijkbaar met een menselijke nier en reinigt geleidelijk het smeermiddel telkens wanneer het door uw systeem gaat – totdat het smeerbaar is.
De meeste oliefilters zijn in staat om te filteren tot ruwweg 2-5 μm, in overeenstemming met de ISO- en NAS-normen. Studies hebben echter aangetoond dat 70% van de verontreinigingen in olie kleiner zijn dan 1 μm.

UNIEKE FILTRATIE VAN 0,5 TOT 0,1 MICRON

Ons unieke filtratiesysteem kan deze schadelijke microdeeltjes vangen, omdat het deeltjes zo klein als 0,5 tot 0,1 μm filtert. Niet alleen dat, maar het filtert ook water en zout uit het smeermiddel, waardoor oxidatie en corrosie worden voorkomen. Ondanks dat onze focus ligt op microscopische filtratie, is de capaciteit van ons systeem verre van microscopisch. Voordat een vervangingsfilter is vereist, kan de Europafilter tot 1900 g microdeeltjes insluiten, tot 2 liter water of een combinatie van beide.
We willen onze collectieve impact op het milieu verminderen, dus het zal geen verrassing zijn dat ons systeem volledig vrij is van chemicaliën. De Europafilter is ontworpen om het milieu zo vers en productief te houden als uw olie. Ook is ons systeem opgenomen in de Milieulijst van het ministerie van EZ.

WAT IS TRIBOLOGIE?

Tribologie is de studie van interactie tussen glijdende oppervlakken, d.w.z. wrijving, slijtage en smering. Simpel gezegd, tribologie is wrijvingsschade en preventie.
Wrijving verbruikt een aanzienlijke hoeveelheid van alle gegenereerde energie en veroorzaakt slijtage.
Slijtage verbruikt een aanzienlijke hoeveelheid productiviteit en winstgevendheid, vanwege de noodzaak tot vervanging van onderdelen en smering.
Smering voorkomt wrijving en voorkomt daardoor slijtage
Gedetailleerde olie-analyse
We werken samen met enkele van ‘s werelds beste externe laboratoria om ons gedetailleerde olieanalyserapporten te bezorgen. Deze grondige en betrouwbare inhoudsanalyses – met een afbraak van deeltjes, water, zout, zuren, harsen en additieven – worden vervolgens door ons bekwame team van technici bestudeerd om de beste oplossing voor elke individuele klant te bepalen.

FILTERBEHUIZINGEN

De MicFil ultrafijn filterbehuizing wordt gemaakt van roestvrij staal of aluminium, en voldoet aan de bepalingen van de TUV, IACS en Bureau Veritas.

Water en vaste verontreinigingen worden zeer effectief uit de olie verwijderd met AL300 en AL600 olie-reinigingssystemen.

De AL-series zijn off-line units, wat betekent dat een kleine hoeveelheid olie uit een tank wordt gehaald of continu wordt gereinigd via een bypass van een hoofdring, dit wordt gereinigd in de AL-serie en vervolgens als schone olie wordt teruggevoerd in het betreffende oliesysteem / de betreffende machine .

De AL-series zijn individuele circuits en hebben geen invloed op functies in het betreffende oliesysteem / de betreffende machine. De standaard reinigingssystemen bestaan uit 1-6 reinigingsfilters die parallel zijn geschakeld.

Het olievolume en de viscositeit bepalen het aantal behuizingen dat nodig is voor een goede reinigingsefficiëntie. Elk systeem bestaat uit een oliemonsterkraan voor het filter, manometer en gepantserde hydraulische slangen en eventueel een motor met pomp, De componenten zijn op een stalen of rvs frame gemonteerd.

BESPAAR TIJD EN GELD

Een Micfil filter levert binnen een jaar een rendement op investering op, maar in de meeste gevallen heeft het een uur stilstand veel eerder voorkomen, vaak binnen slechts een paar weken. Eén uur downtime is alles wat het kost.
Dat is ongeveer de tijd die nodig is om de olie te verversen. Olie die geld kost. En iemand moet het wisselen

Voor alle motoren, transmissies en hydraulische installaties

 • Houdt motor-, transmissie- en hydraulische olie blijvend schoon
 • Filtert 98% meer deeltjes en water dan een standaardfilter
 • Filtert tot 20 keer fijner dan standaardfilters, hierdoor langere stand tijden van de olie
 • Zorgt voor een betere smering, de olie gaat langer mee, minder slijtage
 • Lagere onderhouds- en reparatiekosten
 • Beschermt motor, transmissies en hydraulische installaties en verlengt de levensduur
 • Beschermt brandstofinjectiesystemen door schone en watervrije brandstof
 • Betere verbranding, verlaagd emissie met name roet (PM)
 • Voorkomt verbrandingsresiduën en sludge
 • Minder schadelijk voor het milieu door een lager olieverbruik
 • Verbeterde motorprestaties door minder wrijving

FINANCIELE BESPARINGEN

 • Minder olieverbruik
 • Minder olie verversen = lagere personeelskosten
 • Minder slijtage = minder vervangende componenten en onderdelen
 • Betere betrouwbaarheid = minder reparatie- en onderhoudstijd
 • Minder in-line filterwisselingen = lagere hardwarekosten
 • Energiezuiniger = energiebesparing

VERBORGEN BESPARINGEN

Het Micfil filter reinigt niet alleen de olie die in het systeem komt, maar reinigt ook het hele systeem met dezelfde olie. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dit verlengt de levenscyclus van elk onderdeel in het systeem. En vermindert aanzienlijk dure, tijdrovende en vooral onnodige reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.

MEER EFFICIENTIE EN PRODUCTIVITEIT

 • Grotere betrouwbaarheid = minder uitvaltijd en productieverliezen = hogere productiviteit
 • Minder of geen olie verversen = lagere personeelskosten
 • Minder slijtage = minder componentenveranderingen = lagere personeelskosten
 • Betere betrouwbaarheid = minder reparatie- en onderhoudstijd
 • Minder in-line filterwisselingen = lagere personeelskosten
 • Lagere olietemperatuur = hogere viscositeit van de olie = betere prestaties

VERBORGEN VOORDELEN

 • Grotere betrouwbaarheid = consistente kwaliteit = concurrentievoordeel
 • Langere levenscyclus van machines
 • Duurzaam gebruik van fossiele brandstoffen
 • Minder giftig afval dat wordt geloosd in het milieu
 • Energiezuiniger door olie van hogere kwaliteit

FILTERELEMENT

Het MicFil filterelement bestaat uit een scheurresistent vezelnet met ingevlochten cellulosevezels van optimale kwaliteit. De filter prestatie bedraagt tot 0,5 micron. Het filter kan zeer veel vuil opnemen en heeft een lange levensduur.

Tot 90% van de storingen in hydraulische systemen zijn te wijten aan verontreinigde olie

Het onderhoud van hydraulische olie wordt vaak verwaarloosd. Regelmatig onderhoud is bepalend voor een goede werking van installaties. Bij moderne installaties bewegen de hydraulische componenten over een oliefilm. Deze dunne oliefilm garandeert een soepele werking van de installaties. In de praktijk zijn veel persvloeistoffen in hydraulische installaties sterk vervuild. De MicFil ultrafijn filters zorgen voor een permanente reiniging van de olie en de absorptie van water. Het zorgt ervoor dat de componenten minder snel slijten en reduceert het risico op storingen.

SCHONE EN WATERVRIJE BRANDSTOF VOORKOMT STORINGEN VAN INJECTOREN EN INJECTIEPOMPEN

De hoge injectiedruk in moderne dieselmotoren verlangt een schone en droge watervrije brandstof. Standaardfiltering is in veel gevallen niet voldoende. Door MicFil ultrafijn filters wordt de levensduur van injectoren en injectiepompen aanzienlijk verlengt.

MICFIL WATERSEPERATOR

Brandstof vervuild met water kan grote schade veroorzaken aan brandstofsytemen. Dit geldt zeker voor de huidige hoge druk common rail systemen. De MicFil water separator zal tot 99,2% van het water en de vaste deeltjes tot 10 micron verwijderen uit de brandstof.

Door het gecombineerde gebruik van een MicFil filter samen met een water separator kan ook bacteriegroei worden voorkomen. Deze bacteriegroei kan ontstaan door condensvorming in de tank bij hogere temperaturen. De slijmvorming die deze bacteriën veroorzaken kan het filtersysteem verstoppen en tevens kan het grote schade veroorzaken aan het brandstofsysteem.

WERKING

Wanneer de brandstof de unit instroomt ontstaat er een werveling waardoor het water en de vaste verontreiniging van elkaar worden gescheiden. De vervuiling zal naar de onderkant van de separator zinken waar dit wordt vastgehouden en kan worden afgevoerd. De vervuiling kan zowel handmatig als automatisch worden afgevoerd. Als optie kan een sensor worden toegepast die een signaal geeft wanneer het systeem vol is.

 • Voorkomt brandstof / water-gerelateerde storingen
 • Verwijdert vaste/semivaste besmettingsdeeltjes zoals vuil, roest en slib
 • Zorgt dat de emissienormen worden gerespecteerd
 • Langere MicFil filter en motorfilter levensduur
 • Verwijdert 99,2% van het water

Markt

Marine

Offshore

Windenergie

Power plants

Energie sector

Maakindustrie

Defensie

Hydraulische syst.

Procesindustrie

Mijnbouw

Bouw

MARINE

De maritieme omgeving is bijzonder kwetsbaar voor zout water en andere verontreinigende stoffen. Het is ook sterk afhankelijk van de betrouwbaarheid van machines en hydraulische systemen, omdat het dichtstbijzijnde vervangende onderdeel zich aan de andere kant van een oceaan kilometers verderop bevindt.

Typische maritieme toepassingen zijn:

 • Containerschepen, tankers, bulk carriers
 • Passagiersschepen, ferries
 • Viskotters
 • Baggerschepen, sleepboten, Binnenvaartschepen, werkboten

Toepassingen op deze schepen zijn:

 • Dieselmotoren
 • Lieren en andere uitrusting van zeeschepen
 • Kranen
 • Generatoren en distributiesystemen
 • Roer systemen, ankerlieren

OFFSHORE

Ook voor de Offshore geldt dat deze omgeving kwetsbaar is voor zout en andere vervuiling. De offshore-industrie omvat speciale schepen evenals vaste, half afzinkbare en drijvende constructies.

Typische offshore-omgevingen zijn onder andere:

 • Olieplatforms
 • Productie platforms
 • Leveringsplatforms
 • Speciale schepen

Toepassingen binnen de offshore zijn:

 • Dieselmotoren
 • Lieren en andere uitrusting van zeeschepen
 • Kranen
 • Generatoren en distributiesystemen
 • Roer systemen, ankerlieren

WINDENERGIE

De windenergie-industrie groeit wereldwijd fenomenaal.

 • Een veelvoorkomende uitdaging is hoe u onderhoudskosten kunt minimaliseren, prestaties kunt maximaliseren en de levensduur van componenten kunt verbeteren.
 • Turbinefabrikanten en exploitanten van windparken in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika hebben Micfil als standaard gebruikt om de problemen van vaste stoffen en vochtverontreiniging die de levensduur en prestaties van de windturbine-gearboxen beïnvloeden, weg te nemen.
 • De AGMA / AWEA 6006-AXX-norm, geschreven door de American Gear Manufacturers Association, biedt richtlijnen voor het bedienen en onderhouden van gearboxen voor gebruik in windturbines, en een zeer belangrijk onderdeel van de norm is de reinheid van de olie die wordt gebruikt in de Gearbox.
 • Tijdens en na de montage wordt voorgesteld dat alle componenten vrij zijn van verontreinigingen en dat tijdens bedrijf de Gearboxolie wordt onderhouden met filtratie om vaste stoffen, water en slib te verwijderen.
 • De Micfil serie olie-zuivering en olierestroomopwarming zal de olie langer op de voorgeschreven reinheid houden, Micfil bewijst dit met haar vele reeds geïnstalleerde installaties.

POWER PLANTS

Om de efficiëntie van de centrale te vergroten, worden Micfil filters gebruikt in fabrieken die hun stroom opwekken uit fossiele, nucleaire en hernieuwbare bronnen. Klanten over de hele wereld vertrouwen op Micfil filters om producten te leveren die schone olie en vloeistoffen consistent, betrouwbaar en economisch houden.

Om de efficiëntie van de elektriciteitscentrale te verzekeren, biedt Micfil filters die standaard tot 0,5 micron filteren, vacuümfilters en centrifuges om olie langer te kunnen gebruiken in hydraulische systemen, vergruizers, stoomturbines, transformatoren en andere apparatuur voor energieopwekking.

Het handhaven van de efficiëntie van een centrale kan moeilijk zijn; bedrijfsomstandigheden voor hydraulica en andere vloeistofsystemen in krachtcentrales zijn hard. Verontreiniging, stof en vocht in vergruizers hebben een ernstige negatieve invloed op tandwielkastolie.

Olie ondergaat een snelle oxidatie en veroorzaakt corrosie van lagers als gevolg van stoom / water en vervuiling. Het isolatierendement van transformatorolie wordt verminderd door water en gassen.
Micfil filters heeft de kennis en ervaring om uitval van apparatuur als gevolg van water- en contaminatie-effecten te voorkomen, waardoor de efficiëntie van de energiecentrale wordt gehandhaafd.

Voor bedrijven die stroomgeneratorsets huren in de hele industrie, is efficiënt en kosteneffectief onderhoud niet eenvoudig te realiseren. Defecten aan apparatuur als gevolg van water en overmatige verontreiniging komen vaak voor.
Maar Micfil biedt een reeks filtratiesystemen die een perfect schone OLIE- en BRANDSTOF zuiverheid garanderen. Dankzij Micfil kunnen olieverversingen worden verlengd van 500 uur tot 2.500 uur.

ENERGIE SECTOR

De energiesector is een cruciaal onderdeel van de infrastructuur en het onderhoud van de samenleving. Miljoenen bedrijven en huishoudens zijn afhankelijk van een betrouwbare, betaalbare energiebron. Het is daarom van vitaal belang dat de veelheid aan verontreinigingen die vaak in krachtcentrales worden aangetroffen, uit de olie worden gefilterd voordat ze een wijdverspreide schade veroorzaken.

Typische energiesectorfaciliteiten:

 • Fossiele brandstofcentrales
 • Biomassa-krachtcentrales
 • Kernenergiecentrales
 • Windenergiecentrales
 • Hydro-elektrische centrales
 • Verwarmings- en koelinstallaties
 • Afval- en recyclinginstallaties

Toepassingsgebieden binnen de energiesector:

 • Turbines
 • Transformers
 • Apparatuur voor energieopwekking
 • Compressoren
 • Pompen
 • Hydraulische systemen
 • Tandwielkasten

MAAK INDUSTRIE

De maakindustrie wordt voortdurend geconfronteerd met een breed scala aan problemen veroorzaakt door wrijvingsschade en slijtage. Met hoge niveaus van hitte, vuil en vocht zijn verontreinigingen een veel voorkomend obstakel. Het is een snelle, flexibele omgeving waarin eventuele downtime een enorm effect kan hebben op de productiviteit en winstgevendheid.

Typische productie-industrieën:

 • Eten en drinken
 • Automobiles
 • Meubilair
 • Mode en textiel
 • Pharmaceuticals

Toepassingsgebieden binnen de maakindustrie:

 • Zware en lichte machines
 • Hydrauliek
 • Verpakking en etikettering
 • Robotics
 • Turbines
 • Compressoren
 • Pompen
 • Versnellingsbakken

DEFENSIE

Betrouwbaarheid, functionaliteit en prestaties zijn essentieel in de defensiesector. Het is een zeer stressvolle omgeving waarin eventuele schade of slijtage, veroorzaakt door verontreinigingen of door overmatig gebruik of overbelaste apparatuur, ernstige gevolgen kan hebben.

Toepassingsgebieden binnen de defensiesector:

 • Diesel motoren
 • Zware en lichte machines
 • Lieren en andere maritieme uitrusting
 • Hydraulische systemen
 • Kranen en vrachtwagens
 • Automatiserings- en controlesystemen
 • Stroomopwekking en distributiesystemen
 • Stuurinrichting, verankering, ladingbehandeling, koeling / verwarming en ventilatie

HYDRAULISCHE SYSTEMEN

Hydraulische systemen zijn een van de kernactiviteiten van Micfil.

Toepassingen zijn onder meer:

 • Injectie en blaasvormen van plastic machines
 • Stempelpers
 • Buigen, snijden, ponsen, persen
 • Rubberpers
 • Hydraulische robots
 • Testbanken
 • Alle typen en modellen hydraulische krachtbronnen op papier, drukwerk, staal en ijzer, autoproductie en -assemblage en de petrochemische industrie
 • Hydraulische systemen voor haven-, mobiele en bouwmachines.

PROCESINDUSTRIE

De procesindustrie is waarschijnlijk het meest kwetsbaar voor de gevolgen van wrijvingsschade en slijtage. Met hoge niveaus van hitte, vuil en vocht zijn verontreinigingen een veel voorkomend probleem. Een snelle, sterk afgestelde omgeving waarin eventuele downtime een enorm effect kan hebben op de productiviteit en winstgevendheid.

Typische procesindustrieën:

 • Pulp en papier
 • Staalfabrieken
 • Olie en gas

MIJNBOUW

Micfil is al jaren een grote speler in de mijnbouw. Van Australië, Indonesie, Mongolië tot aan Zuid-, en Noord-Amerika.

Het is vaak een vijandige omgeving met een constant risico op instabiliteit of explosies, en eventuele downtime kan mogelijk fataal zijn.

Toepassingsgebieden binnen de mijnindustrie:

 • Zware en lichte machines
 • Booreilanden
 • Liften
 • Compressoren
 • Pompen
 • Versnellingsbakken
 • Hydraulische systemen

BOUW

Het draaiende houden van de apparatuur, ongeacht de omstandigheden, is essentieel om het project binnen het budget en op schema te houden.

Toepassingsgebieden binnen de CE-industrie:

 • Graafmachines, bulldozers en vrachtwagens
 • Kranen, mobiel en vast
 • Heftrucks en telescopische apparatuur
 • Heimachines en boorapparatuur
 • Pompen en afvoersystemen

Minimaliseer onderhoudskosten, maximaliseer prestaties en productiviteit en verbeter de levensduur van componenten. Investeer in een olie-reinigingssysteem van Micfil Ultra Fijn Filters.